Dziękujemy, że poświęciłeś swój czas, żeby zajrzeć na naszą stronę internetową. Jako Stowarzyszenie "Amicus" Gminy Dzierzążnia dbamy o to by gmina, w której działamy stawała się lepsza. Chcemy rozwijać lokalną społeczność, inicjować zmiany, które pozwolą jej się zmieniać!

Najważniejszym elementem naszej organizacji są ludzie. To oni dostarczają organizacji swoją pracę, uzdolnienia, twórczość i energię. Bez zaangażowania czynnika ludzkiego żadne przedsięwzięcie nie miałoby sensu. 

Jedną z naszych pasji i jednocześnie misją jest pobudzanie społeczeństwa do działania. Wyzwalamy twórczy potencjał w uczestnikach naszych projektów, motywujemy do działania i wspieramy w rozwijaniu ich pasji. 

Nasze działania - często nietuzinkowe - dotykają wielu problemów!

Jako organizacja działająca lokalnie bliskie są nam problemy każdej z grup społecznych. W swoich działaniach pomagamy seniorom, organizujemy i wspieramy rozwój dzieci i młodzieży. Każdy, kto zdecyduje się być częścią naszej organizacji - nieważne czy jako uczestnik projektów czy członek organizacji - ma szanse znaleźć i rozwijać swoje pasje.

Sprawdź co możemy zaproponować Tobie!

Stowarzyszenie "Amicus" Gminy Dzierzążnia

Zobacz nasze niektóre projekty

Nie bądź @ w Internecie

Projekt miał na celu uświadomić młodym ludziom zagrożenia jakie czekają na nich podczas korzystania z Internetu. W ramch projektu zorganizowaliśmy m.in. cykl warsztatów edukujących poprzez zabawę oraz otwarte spotkania dla zainteresowanych bezpieczeństwem w sieci. 

 Czytaj więcej...

Mobilna Świetlica Środowiskowa

W ramach projektu udało się zorganizować zajęcia  promujące aktywne formy spędzania czasu wolnego.  Projekt był głównie skierowany do dzieci i młodzieży w wieky 7-16 lat znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

Czytaj więcej...

Mobilna Kawiarenka Obywatelska

Mobilna Kawiarenka Obywatelska to dziesięciomiesięczny cykl spotkań z samorządowcami oraz ekspertami od znajomości społeczeństwa obywatelskiego, w czasie których rozmawiano o kwestiach istotnych dla społeczności lokalnej. 

Czytaj więcej...

"Wolontariat rozwija wieś", jest to pilotażowy program z zakresu wolontariatu długoterminowego, który jako komponent został wpisany do konkursu w Programie Operacyjnym Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2012.  Na ten konkurs Federacja Inicjatyw Oświatowych wspólnie z partnerem Fundacją Wspierania Aktywności Lokalnej FALA z Wrocławia otrzymała dotację.

W ramach projektu do naszego zespołu dołączyła Kinga, która pomaga nam w realizacji działań na rzecz społeczeństwa gminy Dzierzążnia i zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia świetlicowe oraz osoby, które chcą skorzystać z komputera i dostępu do Internetu.