Stowarzyszenie "Amicus" Gminy Dzierzążnia - Pan Goszczyński w Kawiarence Obywatelskiej

Podczas ostatniego spotkania Kawiarenki Obywatelskiej Anno Domini 2012 gościem był mgr Franciszek Goszczyński, dyrektor ZS w Dzierzążni, nauczyciel geografii, wieloletni radny powiatu płońskiego, doświadczony działacz samorządowy. Spotkanie KO odbyło się w sali budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzążni. Uczestnicy KO zapełnili wszystkie przygotowane dla nich miejsca. Tradycyjnie zebrani zostali powitani przez Panią Prezes. Elżbieta Demby zapoznała zgromadzonych ze sprawami organizacyjnymi oraz wręczyła nagrody dla osób wyróżniających się aktywnością w KO.

Franciszek Goszczyński na początku swojego wystąpienia opowiedział, po krótce, historię Szkoły w Dzierzążni, która była ukończona przez większość słuchaczy.  Dyrektor ZS w Dzierzążni na spotkanie zabrał pamiątkowy krzyż, który wisiał w jednej z klas w roku 1937 roku. Do Szkoły, dzięki uprzejmości osób, które przez lata wojny i komunizmu przechowywały ten krzyż i jeszcze trzy inne, pamiątki powrócił w ubiegłym rok. W ostatnim czasie został odnaleziony sztandar Szkoły z 1920 roku, który jest niewątpliwie najcenniejszą pamiątką, rozwijającej i unowocześniającej się placówki oświatowej w naszej Gminie. Dyrektor poinformował, że pamiątki są dostępne do obejrzenia przez mieszkańców. Drugi punkt wystąpienia gościa to reaktywacja orkiestry, która dzięki współpracy Wójta Gminny, Szkoły w Dzierzążni i Parafii św. Achacjusza w Skołatanie zaczęła ponownie grać. Prezes Stowarzyszenia Amicus, powiedziała, że jednym ze statutowych zapisów jest pomoc orkiestrze i zobowiązała się do podejmowania starań, aby jak najszybciej wspomóc jej działalność. Zasadnicza cześć wystąpienia Franciszka Goszczyńskiego była poświęcona problemom powiatu płońskiego, przede wszystkim problemu zmniejszającej się z roku na rok liczby dzieci w szkołach.

W czasie wystąpienia oraz po jego zakończeniu uczestnicy zadawali wiele pytań, a także wyrażali swoją opinie na poruszane tematy. Po, blisko dwugodzinnej prelekcji F. Goszczyńskiego, na zebranych czekał przygotowany przez Stowarzyszenie Amicus poczęstunek. Na zakończenie spotkania wszyscy symbolicznie wypili lampkę szampana, czym powitali nowy rok 2013.

W imieniu całego Stowarzyszenia Amicus życzymy wszystkim naszym SENIOROM  WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W NOWYM ROKU!