Stowarzyszenie "Amicus" Gminy Dzierzążnia - Pierwsza Kawiarenka Obywatelska w 2013

13 stycznia 2013 r.  miało miejsce pierwsze w tym roku spotkanie  Kawiarenki Obywatelskiej. Tym razem gościem seniorów była Jolanta Anna Mikołajewska – doktor medycyny rodzinnej i jednocześnie przewodnicząca Rady Miejskiej w Płońsku. Spotkanie poświęcone było zagadnieniom praw i obowiązków pacjenta. Tradycyjnie gościa, jak również wszystkich zgromadzonych przywitała Prezes Stowarzyszenia Elżbieta Demby, oddając głos moderatorce spotkania Magdzie Matusiak. Ta z kolei, przedstawiła gościa Kawiarenki obywatelskiej.

Pani doktor Mikołajewska bardzo wyczerpująco opowiedziała zebranym czego mogą wymagać ze strony służby zdrowia.  Szczegółowo zobrazowała jak powinna wyglądać procedura przyjęcia do szpitala, jakie dokumenty powinniśmy podpisać godząc się na opiekę medyczną, jakie prawa przysługują nam jako pacjentom. Przystępnym językiem, pełnym różnych anegdotek doktor starała się uzmysłowić seniorom jakie są ich prawa i obowiązki, gdy ubiegają się o opiekę medyczną. Jako jedno z praw pacjenta  prelegentka wymieniła możliwość korzystania z leczenia sanatoryjnego, które przysługuje również osobom starszym. Nadmieniła, że niekiedy oczywiste przepisy okazują się niezrozumiałe, dlatego powiadomiła seniorów o osobie Rzecznika Praw Pacjenta, do którego w każdej chwili mogą się odwołać. Pani Doktor opowiedziała również o profilaktyce, uświadamiając seniorom, że niejednokrotnie ratuje ona nasze życie. Poinformowała zebranych o możliwości korzystania z bezpłatnych badań, które przysługują każdemu obywatelowi.  Nawołując do dbania o zdrowie, zaznaczyła, że profilaktyka jest przywilejem  i obowiązkiem z którego powinniśmy korzystać, bo w dużym stopniu nasze zdrowie zależy od nas samych. Jako ciekawostkę doktor Mikołajewska opowiedziała o nowym systemie ubezpieczeń e-WUŚ, który wszedł w życie wraz z początkiem roku, a z którym ona sama ma przyjemność współpracować. Zwróciła uwagę, że jest to duże udogodnienie również dla osób starszych, które udając się do lekarza, nie muszą martwić się o odpowiednie dokumenty. Zaznaczyła, że polska służba zdrowia zmierza w dobrym kierunku, jednak potrzeba jeszcze wiele, aby dorównać innym krajom. Swoją prelekcję pani doktor spuentowała tym, że „Młodość przedłuża nam obcowanie z ludźmi, nie można zamknąć się w domu i ograniczyć do oglądania ogłupiających seriali”. Tymi słowami wyraziła podziw dla naszych seniorów, którzy tak licznie i chętnie przybywają na spotkania Kawiarenki Obywatelskiej.

Temat spotkania wywołał u słuchaczy duże zainteresowanie, dlatego po prelekcji pojawiła się wiele pytań, na które lekarz udzielała odpowiedzi. Na zakończenie doktor Mikołajewska życzyła wszystkim obecnym dużo zdrowia i jeszcze więcej chęci do wychodzenia z domu i angażowania się w sprawy społeczne. Seniorzy gromkimi brawami podziękowali Gościowi za udział w spotkaniu i wspaniałe wystąpienie .

Na zakończenie głos zabrała Prezes Stowarzyszenia, która poinformowała o dalszych planach i tematyce spotkań w KO. Atmosferę spotkania umilała kawa, herbata, słodkości oraz dźwięk „Kawiarenek” Ireny Jarockiej , który nieodzownie towarzyszy naszym spotkaniom.