Stowarzyszenie "Amicus" Gminy Dzierzążnia - Pan Przemysław Major w Kawiarence Obywatelskiej

17 marca swoją obecnością zaszczycił nas gość z województwa śląskiego – Przemysław Major, który pełni funkcję przewodniczącego Rady Miasta Bierunia. Spotkanie Kawiarenki Obywatelskiej rozpoczęło się od powitania gościa, przez Prezes Stowarzyszenia Elżbietę Demby oraz moderatora spotkania Magdę Matusiak. Pan Przemysław Major podzielił się z seniorami swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie tworzenia prawa lokalnego. Przedstawił  jak wygląda współpraca pomiędzy władzami, a mieszkańcami w jego miejscowości.

Seniorzy z zainteresowaniem przysłuchiwali się prelekcji gościa, który w bardzo przystępny sposób opowiadał o swojej pracy, o tym jak we współpracy z Radą Miasta dba o jego rozwój. Kolejnym punktem spotkania była „podróż” do USA. Pan Major za pomocą zdjęć i ciekawostek opowiedział zebranym seniorom o tym, jak jako absolwent programu LIDERZY Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności odbył podróż do USA. Część ta wzbudziła duże zainteresowanie wśród słuchaczy. Kontrowersyjnym momentem był fakt, że na czele rady miasta w którym miał okazję być nasz gość zasiada tylko pięciu radnych i to mieszkańcy decydują o ich liczbie i wysokości diet głosując w referendum lokalnym. Seniorom bardzo się to spodobało i żałowali, że u nas w Polsce nie ma takiej ustawy. Rozgorzała dyskusja o tym, że mieszkańcy naszej gminy powinni zapoznać się ze Strategią Rozwoju Gminy i konsekwentnie domagać się realizacji zawartych w niej kierunków działań. Pan Major zapewnił seniorów, że w ich prawie jest wgląd w plany gminy na najbliższe lata. Na zakończenie nasi seniorzy podziękowali gościowi gromkimi brawami oraz zaproponowali aby jeszcze kiedyś odwiedził Dzierzążnię.