Stowarzyszenie "Amicus" Gminy Dzierzążnia - Sekretarz gminy Dzierzążnia gościem KO

W dniu 19 maja br. w siedzibie Stowarzyszenia Amicus zorganizowało kolejne spotkanie Kawiarenki Obywatelskiej. Tym razem gościem był sekretarz gminy Dzierzążnia Pan Adam Sobiecki.

Spotkanie z seniorami było podzielone tematycznie na trzy części. Na samym początku zaproszony ekspert przedstawił historię rozwoju samorządu w Polsce. Przedstawiono modele samorządu w innych krajach europejskich a także postrzeganie samorządu przez Unię Europejską.

W drugiej części prelekcji zaprezentowano aktualny stan prawny dotyczący samorządu terytorialnego. Nasi seniorzy mogli zapoznać się nie tylko z ustawą o samorządzie gminny z 1990 r., ale także z Kodeksem Dobrej Administracji, który mimo że jest niewiążący odgrywa jednak duże znaczenie w funkcjonowaniu samorządów.

W ostatniej części spotkania Pan Adam Sobiecki przedstawił nowe rozwiązania jakie pojawią się w naszej gminie w związku z realizacją projektów w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagających niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” ma na celu poprawę funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informatyzacji administracji publicznej, usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, zapewnienie dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych i innych zbiorach.Z kolej projekt „Przyspieszanie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” ma na celu promocję Mazowsza poprzez utworzenie standardowych i zharmonizowanych baz danych, zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu a także jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, a jednocześnie stanowiących podstawę regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej.Pan Sekretarz zaznaczył, że oba projekt są dużymi wyzwaniami dla gmin, a także społeczeństw lokalnych.

Dwugodzinne spotkanie jak zawsze przebiegało w miłej atmosferze. Podczas prelekcji nasi seniorzy zadawali liczne pytania, na które zaproszony gości wyczerpująco odpowiadał.