Stowarzyszenie "Amicus" Gminy Dzierzążnia - Prawnik na spotkaniu KO

W dniu 9 czerwca br. w siedzibie Stowarzyszenia Amicus zorganizowano ostatnie merytoryczne spotkanie Kawiarenki Obywatelskiej. Ekspertem była Pani Katarzyna Walczewska- aplikant adwokacki.  Zaproszony gość wyraził swoje zadowolenie z możliwość wystąpienia przed takim gronem, gronem najstarszych mieszkańców z gminy Dzierzążnia.

Tematem spotkania był Testamenty, darowizny, spadkiPrawa konsumenta. Celem wykładu było pozyskanie przez uczestników spotkania przede wszystkim praktycznej wiedzy w zakresie omawianego tematu, która może być pomocna i znaleźć zastosowanie w ich życiu codziennym.

Pani Katarzyna Walczewska w sposób przystępny dla seniorów przybliżyła regulacje prawne dotyczące spadków. Zebrani mieli możliwość zapoznać się  z dziedziczeniem ustawowym (kolejnością dziedziców) i testamentowym. Zasadnicza cześć prelekcji była poświęcona rodzajom testamentów i praktycznemu ich zastosowaniu, jak również zapisom (zwykłym, windykacyjnym) i pleceniom. Seniorzy byli najbardziej zaciekawieni instytucją zachowku oraz dożywocia, o które licznie pytali.

Ostatnia część spotkania była poświęcona prawom konsumenta. Przedstawiono legalną definicję konsumenta jak również jego prawa. Każdy z seniorów dowiedział się jakie prawa posiada względem sprzedawców oraz w jaki sposób ich bronić.

Ostatnie spotkanie miał przyjemność moderować Marcin Kraśniewski, który zakończył ostatnie spotkanie w KO w ramach projektów realizowanych ze środków finansowych MPiPS  oraz  Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” . Moderator przygotował ankietę oceniającą wszystkie spotkania zorganizowane w KO, pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Z wyników wynika, że seniorzy bardzo wysoko oceniają przygotowany dla nich projekt przez Stowarzyszenia Amicus.Na następne spotkanie w Kawiarence, ale już nie w ramach projektu zapraszamy 14 lipca 2013roku, zaś 16 czerwca o godzinie 15.00  zapraszamy osoby w wieku 55+ na konferencję podsumowującą rezultaty projektów, która odbędzie się w budynku OSP w Dzierzążni.