Stowarzyszenie "Amicus" Gminy Dzierzążnia - Mobilna Świetlica Środowiskowa – II edycja

Stowarzyszenie „Amicus” Gminy Dzierzążnia  zaprasza dzieci i młodzież wieku 7-16 lat  do wzięcia udziału w zajęciach świetlicowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Mobilna Świetlica Środowiskowa – II edycja” realizowanego od 01 lipca do 31 grudnia 2013 r. Zajęcia  promujące aktywne formy spędzania czasu wolnego  odbywać się będą w remizie strażackiej w Nowych Kucicach i w Dzierzążni. Pierwszeństwo  przyjęcia do świetlicy mają dzieci  i młodzież w wieku 7- 16 lat z rodzin  znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Oprócz realizacji zajęć z profilaktyki uzależnień zorganizujemy w ramach wolnego czasu zajęcia informatyczne oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe w tym naukę karate, pływania, zajęcia artystyczne, taneczno–muzyczne, kulinarne i liczne konkursy z nagrodami. Zapraszamy! Fotoreportaże z zajęć świetlicowych na facebook'u, zachęcamy do oglądania.

Projekt jest wspófinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego.