Stowarzyszenie "Amicus" Gminy Dzierzążnia - Zapisy na nowe projekt Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Amicus zaprasza młodych mieszkańców gminy Dzierzążnia ( 6-16lat) do udziału w projekcie „Zasady zdrowego żywienia znam, o kondycję dbam!”, w ramach którego planowane są zajęcia kulinarno-edukacyjne i warsztaty taneczne (zumba).

Warsztaty odbywać się będą w dwóch świetlicach wiejskich, w Dzierzążni i Kadłubowie. Na ich zakończenie zorganizowany zostanie piknik rodzinny promujący zdrowy styl życia i aktywność fizyczną.

Chęć udziału w bezpłatnych warsztatach należy zgłosić na adres mailowy: st.amicus[at]wp.pl lub w sekretariatach szkół w gminie Dzierzążnia. Ilość miejsc jest ograniczona.

Pierwsze zajęcia zaplanowane są na dzień 28 marca, na godzinę 10 w Dzierzążni, na godzinę 14 w Kadłubowie.

Projekt dofinansowany jest przez Starostę Powiatu Płońskiego w ramach otwartego konkursu - Wspieranie inicjatyw prozdrowotnych dla mieszkańców powiatu płońskiego .