Stowarzyszenie "Amicus" Gminy Dzierzążnia - Mobilna Kawiarenka Obywatelska – edycja II

Stowarzyszenie Amicus otrzymało kolejną dotację na realizację projektu tym razem dla Seniorów.

Projekt pn. „Mobilna Kawiarenka Obywatelska – edycja II” ma na celu promowanie partycypacyjnego modelu demokracji i zwiększenie aktywności społecznej wśród starszych mieszkańców gminy Dzierzążnia w ciągu 10 miesięcy trwania projektu. Projekt będzie realizowany poprzez zorganizowanie spotkań konsultacyjnych dotyczących powstania Gminnej Rady Seniorów i istotnych kwestii społeczności lokalnej. Spotkania odbywać się będą w różnych miejscach gminy w tzw. Mobilnej Kawiarence Obywatelskiej z mieszkańcami i zaproszonymi samorządowcami różnych szczebli oraz ekspertami z zakresu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Dzięki takim działaniom, potrzeba konsultacji społecznych prowadzonych w związku z podejmowaniem ważnych decyzji na poziomie władzy gminy i powiatu zwiększy się, a Seniorzy zyskają świadomość możliwości oddziaływania na podejmowane decyzje i rozwiązywanie problemów lokalnych , które dotyczą środowiska osób starszych. Zaangażowana w realizację projektu zarówno grupa seniorów jak i grupa młodzieży w wieku 16-25 lat zwiększy swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie partycypacji w przedsięwzięciach społecznych i świadomego udziału w życiu publicznym, promując w ten sposób rolę społeczeństwa obywatelskiego.

Dotację otrzymaliśmy w ramach ogólnopolskiego Konkursu „Seniorzy w akcji” od Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.