Stowarzyszenie "Amicus" Gminy Dzierzążnia - Drugie spotkanie MKO

W dniu 28 października 2012 roku w remizie strażackiej w Dzierzążni odbyło drugie spotkanie z cyklu Mobilna Kawiarenka Obywatelska - projektu realizowanego przez stowarzyszenie „Amicus” działające na terenie gminy. Uczestnicy, do których skierowany jest projekt czyli seniorzy 55+, przybyli na zaproszenie Pani Elżbiety Demby – prezesa oraz założyciela stowarzyszenia. Spotkanie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 15:00. Głównym gościem spotkania była Przewodnicząca Rady Gminy Dzierzążnia Pani Agnieszka Harazińska.

Na wstępie nastąpiło powitanie gościa przez Prezesa Stowarzyszenia – Panią Elżbietę Demby oraz przez moderatora spotkania – Magdę Matusiak, która poprowadziła dyskusję. Celem spotkania było sprowokowanie seniorów do działań, które w sposób bezpośredni mają wpłynąć na poprawę jakości ich życia w społeczeństwie obywatelskim gminy. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze. Tematem były przedsięwzięcia, które gmina kieruje w stronę seniorów. Spotkanie zostało podzielone na dwie części. W pierwszej Przewodnicząca Rady Gminy opowiadała o tym, co gmina robi dla poprawy życia seniorów, druga część spotkania pełniła rolę forum, na którym można było podzielić się dotychczasowymi doświadczeniami, oraz pomysłami na przyszłość. Pani Agnieszka Harazińska zapewniała o tym, że wszystkie przedsięwzięcia realizowane na terenie gminy Dzierzążnia podejmowane są również z myślą o starszych mieszkańcach. Zapewniała o tym, że gmina ma na uwadze dobro ogółu społeczeństwa. Podczas panelu dyskusyjnego uczestnicy zwrócili uwagę na różne aspekty towarzyszące działalności MKO. Rozgorzała dyskusja na temat problemów. Seniorzy skierowali w stronę Przewodniczącej Rady Gminy swoje prośby. Głównym punktem dyskusji stało się miejsce spotkań MKO czyli remiza strażacka. Lokal jest nieogrzewany, a co za tym idzie uniemożliwia to spotkania seniorów w okresie zimowym. Wiąże się to również z szeregiem innych problemów wynikających z braku ogrzewania. Seniorzy martwią się o sprzęt, który dostali z projektu, a który z powodu minusowej temperatury panującej w remizie, może ulec zniszczeniu. Wspólnie zastanawiano się, jak zmienić tę sytuację. Ustalono, że gminie potrzebne jest miejsce w którym odbywałyby się tego typu spotkania. Podkreślono potrzebę zamontowania ogrzewania w remizie. Przewodnicząca Rady Gminy poradziła, aby z tym problemem udać się bezpośrednio do Wójta Gminy, gdyż jedynie on ma wpływ na tę sytuację. Dyskusja z Przewodniczącą Rady Gminy wzbudziła w seniorach chęć działania, które ma na celu poprawę ich sytuacji, ponieważ postanowili oni w najbliższej przyszłości zaprosić Wójta Gminy, aby osobiście przekonał się o warunkach panujących w lokalu.

Gospodarz spotkania zadbał również o część integracyjną, którą umilał słodki poczęstunek oraz kawa i herbata. Na koniec Prezes Stowarzyszenia opowiedziała o działaniach zaplanowanych na najbliższą przyszłość. Na zakończenie wszyscy wspólnie odśpiewali utwór „Kawiarenki” z repertuaru Ireny Jarockiej, który jednogłośnie został hymnem Mobilnej Kawiarenki Obywatelskiej.