Stowarzyszenie "Amicus" Gminy Dzierzążnia - Spotkanie z Panią Krystyną Marszał-Jankowską

Czwarte spotkanie MKO odbyło się 25 listopad br. w siedzibie Stowarzyszenia Amicus w Dzierzążni. Na spotkaniu, prowadzonym przez Marcin Kraśniewskiego, MKO gościła członka Rady Miasta w Płońsku panią Bożenę Rosiak oraz doświadczonego urzędnika, aktualnie na stanowisku Sekretarza Miasta w Płońsku panią Krystynę Marszał-Jankowską.

Słowo wstępne skierował Marcin Kraśniewski, który przedstawił zgromadzonym mieszkańcom źródło praw człowieka i obywatela, jakim jest godność ludzka, podział praw i wolności w Konstytucji oraz środki ochrony praw, jakie posiada każdy obywatel.

Początek spotkania miał na celu przybliżyć zebranym fundamentalne kwestie dotyczące praw i wolności wszystkich obywateli. Pani Bożena Rosiak nawiązując do wypowiedzi prowadzącego zwróciła uwagę na istniejące bariery w korzystaniu z praw zwłaszcza przez ludzi starszych. Główną część spotkania stanowiła wypowiedź pani Krystyny Marszałek- Jankowskiej. Pani sekretarz przybliżyła naszym mieszkańcom przepisy Kodeksu
Postępowania Administracyjnego. Mieszkańcy dowiedzieli się w jaki sposób mogą korzystać ze swoich praw i jak ich bronić w sytuacji naruszenia przez jednostki samorządu terytorialnego. Pani K. Marszał- Jankowska pokazywała zebranym jak wyglądają wnioski, skargi i decyzje administracyjne. Materiały pokazały jak konkretne przepisy prawa przekładają się w rzeczywistości.

W czasie spotkania mieszkańcy zadawali pytania gościom co może oznaczać, że temat czwartego spotkania był dla zebranych interesujący. Z ankiety, przeprowadzonej po wystąpieniach, wynika, że temat zaciekawił słuchaczy oraz poszerzył ich wiedzę. Jednocześnie z ankiety wynika, iż połowa uczestników nie wierzy w skuteczność środków ochrony praw w Polsce, a także uważa, że w naszym państwie prawa obywateli są bardzo
często łamane.

Podczas niedzielnego spotkania prezes Elżbieta Demby poinformowała zebranych o dalszych planach spotkań KO, wspólnej wigilii oraz wyjeździe na wycieczkę do Torunia i Ciechocinka.

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie Amicius!