W dniu 15 grudnia 2012 r. seniorzy oraz zaproszeni goście zasiedli wspólnie przy wigilijnym stole. Było to piąte spotkanie z cyklu Mobilnej Kawiarenki Obywatelskiej. Tym razem odbyło się ono w  stołówce szkolnej w Dzierzążni. Swoją obecnością zaszczycili zgromadzonych Proboszcz Parafii Wiesław Malinowski oraz Wójt Gminy Dzierzążnia – Mirosław Opolski. Wśród zaproszonych gości byli również Sekretarz Gminy – Adam Sobiecki, Dyrektor Szkoły Franciszek Goszczyński, Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Harazińska oraz Dyrektor Banku w Dzierzążni – Alina Plewińska. Poza seniorami z Mobilnej Kawiarenki Obywatelskiej w spotkaniu wzięli udział również inni seniorzy należący do Stowarzyszenia Amicus.

Czwarte spotkanie MKO odbyło się 25 listopad br. w siedzibie Stowarzyszenia Amicus w Dzierzążni. Na spotkaniu, prowadzonym przez Marcin Kraśniewskiego, MKO gościła członka Rady Miasta w Płońsku panią Bożenę Rosiak oraz doświadczonego urzędnika, aktualnie na stanowisku Sekretarza Miasta w Płońsku panią Krystynę Marszał-Jankowską.

Słowo wstępne skierował Marcin Kraśniewski, który przedstawił zgromadzonym mieszkańcom źródło praw człowieka i obywatela, jakim jest godność ludzka, podział praw i wolności w Konstytucji oraz środki ochrony praw, jakie posiada każdy obywatel.

Trzecie spotkanie MKO odbyło się 11 listopad br. w siedzibie Stowarzyszenia Amicus w Dzierzążni. Tematem spotkania było Bezpieczeństwo Seniorów. Spotkanie prowadziła Elżbieta Demby i Kowalska Iwona oraz młodzi wolontariusze. Gośćmi byli przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji w Płońsku, którzy przekazali licznie przybyłym uczestnikom Kawiarenki wiadomości i materiały dotyczące zachowań ludzi w wieku dojrzałym, tak aby czuli się bezpiecznie. Na zakończenie spotkania rozdano Seniorom plakietki odblaskowe.

W dniu 28 października 2012 roku w remizie strażackiej w Dzierzążni odbyło drugie spotkanie z cyklu Mobilna Kawiarenka Obywatelska - projektu realizowanego przez stowarzyszenie „Amicus” działające na terenie gminy. Uczestnicy, do których skierowany jest projekt czyli seniorzy 55+, przybyli na zaproszenie Pani Elżbiety Demby – prezesa oraz założyciela stowarzyszenia. Spotkanie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 15:00. Głównym gościem spotkania była Przewodnicząca Rady Gminy Dzierzążnia Pani Agnieszka Harazińska.

14  października br. odbyło się pierwsze spotkanie Mobilnej Kawiarenki Obywatelskiej.  Program, przygotowany przez stowarzyszenie Amicus, to cykl dziesięciomiesięcznych  spotykań z ekspertami z zakresu społeczeństwa obywatelskiego. MKO ma na celu zwiększenie partycypacji społecznej wśród osób w wieku 55+. W pierwszym spotkaniu uczestniczyło 33 mieszkańców gmin Dzierzążnia. Dla organizatorów spotkania był to powód do zadowalania, gdyż  zakładano, że w spotkaniu będzie uczestniczyło z pewnością mniej niż 30 osób. Spotkanie, mimo wcześniejszego przybycia gości i mieszkańców, rozpoczęło się punktualnie o godzinie 15.00 w siedzibie stowarzyszenia Amicus, mieszczącej się w remizie  strażackiej w Dzierzążni. Moderatorem spotkania był Marcin Kraśniewski. Spotkanie zrealizowało prawie wszystkie punkty jego porządku przedstawionego przez moderatora słuchaczom. Prezes stowarzyszenia Amicus  Elżbieta Demby jako pierwsza zabrała głos, witając wszystkich zebranych i zapraszając ich do trwałego uczestniczenia w spotkaniach.