13 stycznia 2013 r.  miało miejsce pierwsze w tym roku spotkanie  Kawiarenki Obywatelskiej. Tym razem gościem seniorów była Jolanta Anna Mikołajewska – doktor medycyny rodzinnej i jednocześnie przewodnicząca Rady Miejskiej w Płońsku. Spotkanie poświęcone było zagadnieniom praw i obowiązków pacjenta. Tradycyjnie gościa, jak również wszystkich zgromadzonych przywitała Prezes Stowarzyszenia Elżbieta Demby, oddając głos moderatorce spotkania Magdzie Matusiak. Ta z kolei, przedstawiła gościa Kawiarenki obywatelskiej.

Podczas ostatniego spotkania Kawiarenki Obywatelskiej Anno Domini 2012 gościem był mgr Franciszek Goszczyński, dyrektor ZS w Dzierzążni, nauczyciel geografii, wieloletni radny powiatu płońskiego, doświadczony działacz samorządowy. Spotkanie KO odbyło się w sali budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzążni. Uczestnicy KO zapełnili wszystkie przygotowane dla nich miejsca. Tradycyjnie zebrani zostali powitani przez Panią Prezes. Elżbieta Demby zapoznała zgromadzonych ze sprawami organizacyjnymi oraz wręczyła nagrody dla osób wyróżniających się aktywnością w KO.

W dniu 15 grudnia 2012 r. seniorzy oraz zaproszeni goście zasiedli wspólnie przy wigilijnym stole. Było to piąte spotkanie z cyklu Mobilnej Kawiarenki Obywatelskiej. Tym razem odbyło się ono w  stołówce szkolnej w Dzierzążni. Swoją obecnością zaszczycili zgromadzonych Proboszcz Parafii Wiesław Malinowski oraz Wójt Gminy Dzierzążnia – Mirosław Opolski. Wśród zaproszonych gości byli również Sekretarz Gminy – Adam Sobiecki, Dyrektor Szkoły Franciszek Goszczyński, Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Harazińska oraz Dyrektor Banku w Dzierzążni – Alina Plewińska. Poza seniorami z Mobilnej Kawiarenki Obywatelskiej w spotkaniu wzięli udział również inni seniorzy należący do Stowarzyszenia Amicus.

Czwarte spotkanie MKO odbyło się 25 listopad br. w siedzibie Stowarzyszenia Amicus w Dzierzążni. Na spotkaniu, prowadzonym przez Marcin Kraśniewskiego, MKO gościła członka Rady Miasta w Płońsku panią Bożenę Rosiak oraz doświadczonego urzędnika, aktualnie na stanowisku Sekretarza Miasta w Płońsku panią Krystynę Marszał-Jankowską.

Słowo wstępne skierował Marcin Kraśniewski, który przedstawił zgromadzonym mieszkańcom źródło praw człowieka i obywatela, jakim jest godność ludzka, podział praw i wolności w Konstytucji oraz środki ochrony praw, jakie posiada każdy obywatel.

Trzecie spotkanie MKO odbyło się 11 listopad br. w siedzibie Stowarzyszenia Amicus w Dzierzążni. Tematem spotkania było Bezpieczeństwo Seniorów. Spotkanie prowadziła Elżbieta Demby i Kowalska Iwona oraz młodzi wolontariusze. Gośćmi byli przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji w Płońsku, którzy przekazali licznie przybyłym uczestnikom Kawiarenki wiadomości i materiały dotyczące zachowań ludzi w wieku dojrzałym, tak aby czuli się bezpiecznie. Na zakończenie spotkania rozdano Seniorom plakietki odblaskowe.