Stowarzyszenie "Amicus" Gminy Dzierzążnia - Aktualności

Trzecie spotkanie MKO odbyło się 11 listopad br. w siedzibie Stowarzyszenia Amicus w Dzierzążni. Tematem spotkania było Bezpieczeństwo Seniorów. Spotkanie prowadziła Elżbieta Demby i Kowalska Iwona oraz młodzi wolontariusze. Gośćmi byli przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji w Płońsku, którzy przekazali licznie przybyłym uczestnikom Kawiarenki wiadomości i materiały dotyczące zachowań ludzi w wieku dojrzałym, tak aby czuli się bezpiecznie. Na zakończenie spotkania rozdano Seniorom plakietki odblaskowe.

W dniu 28 października 2012 roku w remizie strażackiej w Dzierzążni odbyło drugie spotkanie z cyklu Mobilna Kawiarenka Obywatelska - projektu realizowanego przez stowarzyszenie „Amicus” działające na terenie gminy. Uczestnicy, do których skierowany jest projekt czyli seniorzy 55+, przybyli na zaproszenie Pani Elżbiety Demby – prezesa oraz założyciela stowarzyszenia. Spotkanie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 15:00. Głównym gościem spotkania była Przewodnicząca Rady Gminy Dzierzążnia Pani Agnieszka Harazińska.

14  października br. odbyło się pierwsze spotkanie Mobilnej Kawiarenki Obywatelskiej.  Program, przygotowany przez stowarzyszenie Amicus, to cykl dziesięciomiesięcznych  spotykań z ekspertami z zakresu społeczeństwa obywatelskiego. MKO ma na celu zwiększenie partycypacji społecznej wśród osób w wieku 55+. W pierwszym spotkaniu uczestniczyło 33 mieszkańców gmin Dzierzążnia. Dla organizatorów spotkania był to powód do zadowalania, gdyż  zakładano, że w spotkaniu będzie uczestniczyło z pewnością mniej niż 30 osób. Spotkanie, mimo wcześniejszego przybycia gości i mieszkańców, rozpoczęło się punktualnie o godzinie 15.00 w siedzibie stowarzyszenia Amicus, mieszczącej się w remizie  strażackiej w Dzierzążni. Moderatorem spotkania był Marcin Kraśniewski. Spotkanie zrealizowało prawie wszystkie punkty jego porządku przedstawionego przez moderatora słuchaczom. Prezes stowarzyszenia Amicus  Elżbieta Demby jako pierwsza zabrała głos, witając wszystkich zebranych i zapraszając ich do trwałego uczestniczenia w spotkaniach.

Projekt pn. Mobilna Kawiarenka Obywatelska ma na celu promowanie partycypacyjnego modelu demokracji i zwiększenie aktywności społecznej wśród starszych mieszkańców gminy Dzierzążnia.

Mobilna Kawiarenka Obywatelska to dziesięciomiesięczny cykl spotkań z samorządowcami oraz ekspertami od znajomości społeczeństwa obywatelskiego, w czasie których będą organizowane debaty dotyczących istotnych kwestii społeczności lokalnej. Spotkania będą miały miejsce w każdą drugą i ostatnią niedzielę miesiąca o godzinie 15.00 w OSP w DZIERZĄŻNI. Z projektem startujemy już od 14 października.

Udział w spotkaniach jest  oczywiście bezpłatny. Ze swojej strony zapewniamy transport i drobny poczęstunek w czasie debat oraz świetną zabawę i ciekawe dyskusje!

Projekt Mobilna Kawiarenka Obywatelska dofinansowano ze środków programu Seniorzy w akcji Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.

Zapraszamy mieszkańców gminy Dzierzążnia w wieku 50+ do wzięcia udziału w zajęciach w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Aktywni dziś i jutro” .

Zajęcia promujące aktywne formy spędzania czasu wolnego odbywać się będą w remizie strażackiej w Dzierzążni w okresie od lipca do grudnia 2012r. W programie przewidzieliśmy:

- udział w zajęciach z komputerem i Internetem,

- naukę podstaw języka angielskiego,

- przekazanie wiedzy oraz umiejętności technicznych dotyczących sztuki filmowej i fotografii,

- naukę podstawowych technik plastycznych.

- oraz wiele integracyjnych spotkań przy kawie i herbacie z zaproszonymi ciekawymi ludźmi.

Zgłoszenia do udziału w zajęciach przyjmujemy telefonicznie pod numerem telefonu 728705231 od 20.07.2012r. do 30.07.2012r lub w godzinach od 09:00 do 13:00 w środy i piątki w Biurze Stowarzyszenia „Amicus” Gminy Dzierzążnia, adres: Dzierzążnia 27A (remiza strażacka) lub drogą e-mailową: st.amicus[at]wp.pl.

Uwaga liczba miejsc ograniczona!

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Wojewody Mazowieckiego