Stowarzyszenie "Amicus" Gminy Dzierzążnia - Finansowanie

Do podstawowych źródeł finansowania naszej działalności należy zaliczyć:

  • składki członkowskie,
  • darowizny finansowe od osób prywatnych,
  • darowizny od firm (m.in Banku Spółdzielczego w Płońsku),
  • dotacje  (min od: Samorządu Województwa Mazowieckiego, Wojewody Mazowieckiego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę", Federacji Inicjatyw Oświatowych, Fundacji Wspomagania Wsi),
  • dary rzeczowe (otrzymane m.in. od: Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, Światowej Fundacji Zdrowie Rozum Serce).