Zapraszamy do udziału w nowym projekcie pn. „Kawiarenka Obywatelska”, którego celem jest poprawa jakości życia starszych osób poprzez zwiększenie aktywności obywatelskiej osób powyżej sześćdziesiątego roku życia, zamieszkujących w gminie Dzierzążnia w województwie mazowieckim i jednocześnie promowanie roli społeczeństwa obywatelskiego wśród społeczności lokalnej w ciągu 9 miesięcy trwania projektu.

W ramach projektu:

  • odbędą się spotkania dla seniorów przy kawie i herbacie z samorządowcami - ciekawymi ludźmi,
  • zorganizujemy szkolenie dla osób w wieku 60+ w zakresie komputera i Internetu,
  • zorganizowany zostanie Punkt dostępu do komputera i Internetu,
  • odbędzie się wycieczka do Torunia i Ciechocinka w celu odwiedzenia miejsc aktywizujących Seniorów.

 

Wkrótce przedstawimy dalszy harmonogram spotkań wraz z tematyką spotkań. Wszyscy uczestnicy spotkań otrzymają pamiątkowe gadżety, a dla najaktywniejszych seniorów czekają nagrody.

Koordynatorem projektu jest Pani Elżbieta Demby.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 .