Stowarzyszenie "Amicus" Gminy Dzierzążnia - Ludziom i naturze - przez edukację do działania


Dnia 1 września 2022r. startuje projekt "Ludziom i naturze - przez edukację do działania". Dotyczy on problemu niskiej aktywności społecznej seniorów i młodzieży, podniesienia świadomości oraz aktywizacji ekologicznej mieszkańców gminy Dzierzążnia w ciągu 20 miesięcy trwania projektu. Celem projektu jest kształtowanie polityk lokalnych dotyczących ochrony środowiska poprzez włączanie społeczności lokalnej ( w szczególności młodzieży i seniorów - łącznie 280 osób) w działania na rzecz dbania o środowisko w gminie Dzierzążnia. W ramach istniejącego Klubu Wolontariusza odbędą się liczne warsztaty i prelekcje ekologiczne, rajdy piesze połączone ze sprzątaniem lokalnych lasów, powstanie społeczny ogród dydaktyczny z altaną i instalacjami ekologicznymi będący przestrzenią służącą edukacji ekologicznej i integracji mieszkańców gminy Dzierzążnia. Działania projektowe przyczynią się do wzrostu świadomości ekologicznej, pobudzą do odpowiedzialności za zmiany klimatyczne, do podejmowania konkretnych działań proekologicznych, zintegrują i zaktywizują społeczność lokalną. Uświadomią wagę codziennych wyborów dla kształtowania dobra wspólnego społeczności i planety. Projekt wspierają dwaj formalni Partnerzy projektu:

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dzierzążni, która udostępni teren pod budowę społecznego ogrodu dydaktycznego wraz z altaną i kadrę
  • Nadleśnictwo Płońsk, odpowiedzialne m.in. za przeprowadzenie prelekcji dotyczących zaśmiecania okolicznych lasów.

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego fanpage na facebooku, gdzie można znaleźć wszelkie aktualności nt. projektu.


 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.