Stowarzyszenie "Amicus" Gminy Dzierzążnia - Nie bądź @ w Internecie!

„Nie bądź @ w Internecie!” to tytuł najnowszego projektu skierowanego do dzieci i młodzieży ze szkół zlokalizowanych w naszej gminie. Działania finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Młodzież w działaniu”.

Program „Młodzież w działaniu” powstał 15 listopada 2006 roku. Od tego momentu wspiera on wszelkie działania młodych ludzi mające na celu rozwijanie osobowości oraz nabywanie nowych umiejętności przez młode osoby  a także walkę z uprzedzeniami oraz stereotypami i zastępowanie ich poczuciem tolerancji i solidarności.

Projekt „Nie bądź @ w Internecie!” realizowany będzie w dniach 02.01.2014 - 31.05.2014. W ramach działań zostaną zorganizowane spotkania interaktywne z dziećmi i młodzieżą ze szkół w Kucicach i Dzierzążni. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie dyskryminacji, ksenofobii, rasizmowi oraz wpajanie tolerancji poprzez naukę bezpiecznego korzystania z Internetu. 

Wartość dofinansowania to 4700 EUR. Grupę Inicjatywną projektu tworzą: Magda Matusiak, Anna Kamińska, Natalia Gzylewska, Sylwia Rajewska, Radek Kawecki, Marcin Kraśniewski, Damian Pawłowski oraz Kamil Przybyszewski, który jest jednocześnie koordynatorem projektu. Działania młodzieży wspierać będzie Pani Elżbieta Demby.