Stowarzyszenie "Amicus" Gminy Dzierzążnia - Szkolenie "Dlaczego warto być wolontariuszem, aspekty prawne dotyczące wolontariatu"

 

 

W dniach 8-10 listopada br. uczestniczki i uczestnicy projektu „Ludziom i naturze – przez edukację do działania” wzięli udział w szkoleniu dotyczącym prawnych i społecznych aspektów wolontariatu. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „Amicus” Gminy Dzierzążnia, a finansowany z Funduszy EOG i Funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
20 –miesięczny projekt „Ludziom i naturze – przez edukację do działania” realizowany jest od września 2022 r. do kwietnia 2024 r. Jego uczestniczkom i uczestnikom oferowane są różnorodne proekologiczne aktywności. Rozpoczęliśmy szkoleniem „Dlaczego warto być wolontariuszem, aspekty prawne dotyczące wolontariatu”. Szkolenie „Dlaczego warto być wolontariuszem?” dotyczyło prawnych i społecznych uwarunkowań wolontariatu. Przeprowadziła je prof. Magdalena Szafranek z Uniwersytetu Warszawskiego. Zaproszona do współpracy nauczycielka akademicka od dwudziestu lat bada tematykę dotyczącą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym takich zagadnień jak wolontariat czy partycypacja obywatelska. W toku szkolenia, seniorki i seniorzy oraz młodzież – uczestnicy i uczestniczki projektu uzyskali wiedzę o prawach i obowiązkach wolontariusza oraz korzystającego, dyskutowali o specyfice angażowania się w działania obywatelskie na terenach wiejskich oraz poznali dane dotyczące skali wolontariatu i zaangażowania obywatelskiego w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na aspekt angażowania się wolontariuszy w inicjatywy społeczne z zakresu ekologii. W programie szkolenia przewidziano też liczne działania warsztatowe (opisanie posiadanych przez wolontariusza zasobów, określenie potrzeb organizacji pod kątem pozyskiwania wolontariuszy, przygotowanie porozumienia wolontariackiego od strony formalnej, przeprowadzenie rozmowy dyscyplinującej z wolontariuszem). Wreszcie, w ramach szkolenia zaplanowane liczne gry i zabawy animacyjne, mające na celu uświadomienie uczestniczkom i uczestnikom, jak dużą rolę w działaniach ma zaangażowanie, motywacja oraz komunikacja.
Uczestnicy i uczestniczki szkolenia mieli możliwość skorzystania z posiłku i transportu.

 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.