Stowarzyszenie "Amicus" Gminy Dzierzążnia - Historia

Stowarzyszenie „Amicus” Gminy Dzierzążnia powstało 15.01.2012r. Komitet Założycielski to: Elżbieta Demby,  Wyciślak Maria i Jąderko Barbara.

Dwudziestu trzech Członków Założycieli to mieszkańcy Gminy Dzierzążnia , którzy  stali się z mocy postanowień  Statutu Członkami Zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia Amicus w dniu 24.02.2012r w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna w wieku od 16 roku życia – mieszkająca lub posiadająca nieruchomość lub prowadząca działalność gospodarczą (dotyczy osób pełnoletnich) lub zatrudniona na terenie gminy Dzierzążnia.

Naszą misją jest wspieranie prawidłowego rozwoju człowieka w całym cyklu jego życia.

Wizja Stowarzyszenia : Tworzymy świat ludzi aktywnych poprzez współpracę na rzecz środowiska lokalnego.

Chcemy organizować przede wszystkim działania dla dzieci i młodzieży m.in. poprzez organizowanie wymiany młodzieży z krajami UE i  naszymi sąsiadami.