Stowarzyszenie "Amicus" Gminy Dzierzążnia - Szkolenie "Dlaczego warto być wolontariuszem, aspekty prawne dotyczące wolontariatu"

Wstęp

Dziękujemy, że poświęciłeś swój czas, żeby zajrzeć na naszą stronę internetową. Jako Stowarzyszenie "Amicus" Gminy Dzierzążnia dbamy o to by gmina, w której działamy stawała się lepsza. Chcemy rozwijać lokalną społeczność, inicjować zmiany, które pozwolą jej się zmieniać!

Najważniejszym elementem naszej organizacji są ludzie. To oni dostarczają organizacji swoją pracę, uzdolnienia, twórczość i energię. Bez zaangażowania czynnika ludzkiego żadne przedsięwzięcie nie miałoby sensu. 

Jedną z naszych pasji i jednocześnie misją jest pobudzanie społeczeństwa do działania. Wyzwalamy twórczy potencjał w uczestnikach naszych projektów, motywujemy do działania i wspieramy w rozwijaniu ich pasji. 

Nasze działania - często nietuzinkowe - dotykają wielu problemów!

Jako organizacja działająca lokalnie bliskie są nam problemy każdej z grup społecznych. W swoich działaniach pomagamy seniorom, organizujemy i wspieramy rozwój dzieci i młodzieży. Każdy, kto zdecyduje się być częścią naszej organizacji - nieważne czy jako uczestnik projektów czy członek organizacji - ma szanse znaleźć i rozwijać swoje pasje.

Sprawdź co możemy zaproponować Tobie!

 

Zachęcamy do wpłacania darowizn na konto Stowarzyszenia "Amicus" Gminy Dzierzążnia!

Chcemy zaprosić Was do udziału w zrzutce. To doskonała okazja, abyśmy wszyscy mogli razem stworzyć niezapomniane wspomnienia dla tych małych i dużych bohaterów gminy wiejskiej Dzierzążnia, gdzie dostęp do kultury i sztuki jest utrudniony. Każda złotówka ma znaczenie. Każda złotówka to krok do zorganizowania kolejnego wyjazdu, do zakupu niezbędnych do funkcjonowania stowarzyszenia przedmiotów.

Przyłączcie się do naszej akcji i podzielcie się tą wiadomością, aby dotarła do jak największej liczby osób!

Stowarzyszenie "Amicus" Gminy Dzierzążnia tel . +48 602775237 Pluskocin 25, 09-164 Dzierzążnia NIP 5671902761

Konto: Bank Spółdzielczy w Płońsku o/Dzierzążnia 52 8230 0007 5001 2907 2000 0001


Zobacz nasze niektóre projekty

Ludziom i naturze - przez edukację do działania

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Czytaj więcej...

Mobilna Świetlica Środowiskowa

W ramach projektu udało się zorganizować zajęcia  promujące aktywne formy spędzania czasu wolnego.  Projekt był głównie skierowany do dzieci i młodzieży w wieky 7-16 lat znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

Czytaj więcej...

Mobilna Kawiarenka Obywatelska

Mobilna Kawiarenka Obywatelska to dziesięciomiesięczny cykl spotkań z samorządowcami oraz ekspertami od znajomości społeczeństwa obywatelskiego, w czasie których rozmawiano o kwestiach istotnych dla społeczności lokalnej. 

Czytaj więcej...

 

 

W dniach 8-10 listopada br. uczestniczki i uczestnicy projektu „Ludziom i naturze – przez edukację do działania” wzięli udział w szkoleniu dotyczącym prawnych i społecznych aspektów wolontariatu. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „Amicus” Gminy Dzierzążnia, a finansowany z Funduszy EOG i Funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
20 –miesięczny projekt „Ludziom i naturze – przez edukację do działania” realizowany jest od września 2022 r. do kwietnia 2024 r. Jego uczestniczkom i uczestnikom oferowane są różnorodne proekologiczne aktywności. Rozpoczęliśmy szkoleniem „Dlaczego warto być wolontariuszem, aspekty prawne dotyczące wolontariatu”. Szkolenie „Dlaczego warto być wolontariuszem?” dotyczyło prawnych i społecznych uwarunkowań wolontariatu. Przeprowadziła je prof. Magdalena Szafranek z Uniwersytetu Warszawskiego. Zaproszona do współpracy nauczycielka akademicka od dwudziestu lat bada tematykę dotyczącą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym takich zagadnień jak wolontariat czy partycypacja obywatelska. W toku szkolenia, seniorki i seniorzy oraz młodzież – uczestnicy i uczestniczki projektu uzyskali wiedzę o prawach i obowiązkach wolontariusza oraz korzystającego, dyskutowali o specyfice angażowania się w działania obywatelskie na terenach wiejskich oraz poznali dane dotyczące skali wolontariatu i zaangażowania obywatelskiego w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na aspekt angażowania się wolontariuszy w inicjatywy społeczne z zakresu ekologii. W programie szkolenia przewidziano też liczne działania warsztatowe (opisanie posiadanych przez wolontariusza zasobów, określenie potrzeb organizacji pod kątem pozyskiwania wolontariuszy, przygotowanie porozumienia wolontariackiego od strony formalnej, przeprowadzenie rozmowy dyscyplinującej z wolontariuszem). Wreszcie, w ramach szkolenia zaplanowane liczne gry i zabawy animacyjne, mające na celu uświadomienie uczestniczkom i uczestnikom, jak dużą rolę w działaniach ma zaangażowanie, motywacja oraz komunikacja.
Uczestnicy i uczestniczki szkolenia mieli możliwość skorzystania z posiłku i transportu.

 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.