1. Stowarzyszenie ”Amicus” Gminy Dzierzążnia z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Ciechanowie realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);

 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),

 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),

 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),

 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),

 • tłuszcze (olej rzepakowy),

 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 237 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego.

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 10,8560 ton żywności;

 • 1150 paczek żywnościowych;

4. W ramach Podprogramu 2018 dla 86 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  4 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

 • Ekonomiczne - 1 spotkanie dla  20 uczestników

 • Żywieniowe -  1 spotkanie dla 26 uczestników

 • Kulinarne -  1 spotkanie dla  20 uczestników

 • Niemarnowanie żywności – 1 spotkanie dla 20  uczestników 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Podprogram 2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

a)   organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c)   przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  wrzesień 2018 – czerwiec 2019 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Ciechanowie  [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa mazowieckiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

Zapraszamy dzieci i młodzież (wiek 7-16 lat) z gminy Dzierzążnia do udziału w projekcie pn. ,,Zasady zdrowego żywienia znam, o kondycję dbam – edycja II” . Działania projektowe to: warsztaty kulinarno-edukacyjne i warsztaty taneczne - Zumba. Warsztaty odbywać się będą w dwóch świetlicach wiejskich w Dzierzążni i Kadłubowie. Na zakończenie projektu przy remizie strażackiej w Dzierzążni odbędzie się integracyjny piknik rodzinny promujący zdrowy styl życia i aktywność fizyczną. Zapisy trwają do 23 marca 2016 r. 

Dotacje otrzymaliśmy od Zarządu Powiatu Płońskiego w ramach otwartego konkursu- rodzaj zadania - Wspieranie inicjatyw prozdrowotnych dla mieszkańców powiatu płońskiego.

Stowarzyszenie Amicus otrzymało kolejną dotację na realizację projektu tym razem dla Seniorów.

Projekt pn. „Mobilna Kawiarenka Obywatelska – edycja II” ma na celu promowanie partycypacyjnego modelu demokracji i zwiększenie aktywności społecznej wśród starszych mieszkańców gminy Dzierzążnia w ciągu 10 miesięcy trwania projektu. Projekt będzie realizowany poprzez zorganizowanie spotkań konsultacyjnych dotyczących powstania Gminnej Rady Seniorów i istotnych kwestii społeczności lokalnej. Spotkania odbywać się będą w różnych miejscach gminy w tzw. Mobilnej Kawiarence Obywatelskiej z mieszkańcami i zaproszonymi samorządowcami różnych szczebli oraz ekspertami z zakresu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Dzięki takim działaniom, potrzeba konsultacji społecznych prowadzonych w związku z podejmowaniem ważnych decyzji na poziomie władzy gminy i powiatu zwiększy się, a Seniorzy zyskają świadomość możliwości oddziaływania na podejmowane decyzje i rozwiązywanie problemów lokalnych , które dotyczą środowiska osób starszych. Zaangażowana w realizację projektu zarówno grupa seniorów jak i grupa młodzieży w wieku 16-25 lat zwiększy swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie partycypacji w przedsięwzięciach społecznych i świadomego udziału w życiu publicznym, promując w ten sposób rolę społeczeństwa obywatelskiego.

Dotację otrzymaliśmy w ramach ogólnopolskiego Konkursu „Seniorzy w akcji” od Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Zapraszamy dzieci i młodzież wieku 6-16 lat  do wzięcia udziału w  zajęciach świetlicowych w ramach projektu pn. „Tworzymy Przyszłość” realizowanego od 01 czerwca do 31 grudnia 2015 r. Zajęcia  promujące aktywne formy spędzania czasu wolnego  odbywać się będą w Domu Strażaka w  Dzierzążni i Kadłubowie. Pierwszeństwo  przyjęcia do świetlicy mają dzieci  i młodzież  z rodzin  znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Oprócz realizacji zajęć z profilaktyki uzależnień zorganizowane będą w ramach wolnego czasu  zajęcia rekreacyjno-sportowe w tym  pływanie, piłka nożna i siatkówka, zajęcia artystyczne: taneczno–muzyczne, nauka gry na keyboardzie i instrumentach perkusyjnych, warsztaty dj`skie; warsztaty fotograficzne i plastyczne oraz liczne konkursy z nagrodami. Ponadto dzieci i młodzież będzie miała możliwość uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych i korepetycjach z przedmiotów ścisłych. 

Zgłoszenia do udziału w zajęciach  przyjmujemy na Facebooku - www.facebook.com/stowarzyszenie.amicus lub drogą e-mailową:  st.amicus[at]wp.pl  w dniach od 01.06.2015 r. do 20.06.2015 r. lub zapraszamy na pierwsze zajęcia, które odbędą się 16 czerwca 2015 roku godzina 15.00 w OSP Dzierzążni i godzina 17.00 w OSP Kadłubowie. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Wojewody Mazowieckiego