Stowarzyszenie "Amicus" Gminy Dzierzążnia - Aktualności

„Nie bądź @ w Internecie!” to tytuł najnowszego projektu skierowanego do dzieci i młodzieży ze szkół zlokalizowanych w naszej gminie. Działania finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Młodzież w działaniu”.

Program „Młodzież w działaniu” powstał 15 listopada 2006 roku. Od tego momentu wspiera on wszelkie działania młodych ludzi mające na celu rozwijanie osobowości oraz nabywanie nowych umiejętności przez młode osoby  a także walkę z uprzedzeniami oraz stereotypami i zastępowanie ich poczuciem tolerancji i solidarności.

Stowarzyszenie „Amicus” Gminy Dzierzążnia  zaprasza dzieci i młodzież wieku 7-16 lat  do wzięcia udziału w zajęciach świetlicowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Mobilna Świetlica Środowiskowa – II edycja” realizowanego od 01 lipca do 31 grudnia 2013 r. Zajęcia  promujące aktywne formy spędzania czasu wolnego  odbywać się będą w remizie strażackiej w Nowych Kucicach i w Dzierzążni. Pierwszeństwo  przyjęcia do świetlicy mają dzieci  i młodzież w wieku 7- 16 lat z rodzin  znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Oprócz realizacji zajęć z profilaktyki uzależnień zorganizujemy w ramach wolnego czasu zajęcia informatyczne oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe w tym naukę karate, pływania, zajęcia artystyczne, taneczno–muzyczne, kulinarne i liczne konkursy z nagrodami. Zapraszamy! Fotoreportaże z zajęć świetlicowych na facebook'u, zachęcamy do oglądania.

Projekt jest wspófinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego.

W dniu 9 czerwca br. w siedzibie Stowarzyszenia Amicus zorganizowano ostatnie merytoryczne spotkanie Kawiarenki Obywatelskiej. Ekspertem była Pani Katarzyna Walczewska- aplikant adwokacki.  Zaproszony gość wyraził swoje zadowolenie z możliwość wystąpienia przed takim gronem, gronem najstarszych mieszkańców z gminy Dzierzążnia.

Tematem spotkania był Testamenty, darowizny, spadkiPrawa konsumenta. Celem wykładu było pozyskanie przez uczestników spotkania przede wszystkim praktycznej wiedzy w zakresie omawianego tematu, która może być pomocna i znaleźć zastosowanie w ich życiu codziennym.

W dniu 19 maja br. w siedzibie Stowarzyszenia Amicus zorganizowało kolejne spotkanie Kawiarenki Obywatelskiej. Tym razem gościem był sekretarz gminy Dzierzążnia Pan Adam Sobiecki.

Spotkanie z seniorami było podzielone tematycznie na trzy części. Na samym początku zaproszony ekspert przedstawił historię rozwoju samorządu w Polsce. Przedstawiono modele samorządu w innych krajach europejskich a także postrzeganie samorządu przez Unię Europejską.

W drugiej części prelekcji zaprezentowano aktualny stan prawny dotyczący samorządu terytorialnego. Nasi seniorzy mogli zapoznać się nie tylko z ustawą o samorządzie gminny z 1990 r., ale także z Kodeksem Dobrej Administracji, który mimo że jest niewiążący odgrywa jednak duże znaczenie w funkcjonowaniu samorządów.

Tematyką spotkania, które odbyło się 12 maja był „System pomocy społecznej w Polsce oraz formy pomocy społecznej, które przysługują osobom w wieku poprodukcyjnym”. Tym razem zaproszono do Kawiarenki panią Reginę Sobczeńską – kierownik GOPS-u w Dzierzążni. Pani Sobczeńska opowiedziała obecnym o wsparciu, które zapewnia GOPS. Najciekawsza okazała się kwestia domów pomocy społecznej do których rodziny niejednokrotnie oddają osoby starsze. Pani Sobczeńska przybliżyła ile kosztuje miesięczny pobyt w jednym z takich domów znajdujących się w naszym powiecie. Seniorzy byli zaskoczeni. Doszli do wniosku, że mało kogo stać na taką starość. Pani kierownik opowiedziała również o przykładowych formach pomocy ze strony GOPS-u dla mieszkańców naszej gminy oraz o przypadkach w których potrzebna jest interwencja ze strony GOPS-u. Półtoragodzinny wykład okazał się bardzo interesujący, gdyż zaowocował panelem dyskusyjnym. Seniorzy wymieniali się spostrzeżeniami i zadawali pytania, na które gość chętnie udzielał odpowiedzi.