17 marca swoją obecnością zaszczycił nas gość z województwa śląskiego – Przemysław Major, który pełni funkcję przewodniczącego Rady Miasta Bierunia. Spotkanie Kawiarenki Obywatelskiej rozpoczęło się od powitania gościa, przez Prezes Stowarzyszenia Elżbietę Demby oraz moderatora spotkania Magdę Matusiak. Pan Przemysław Major podzielił się z seniorami swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie tworzenia prawa lokalnego. Przedstawił  jak wygląda współpraca pomiędzy władzami, a mieszkańcami w jego miejscowości.

Dziesiąty marca był dniem, w którym miało miejsce kolejne spotkanie Kawiarenki Obywatelskiej.Tym razem tematem spotkania była bankowość. Gośćmi kawiarenki byli pracownicy banku: pani Alina Stradomska, pani Danuta Nowakowska oraz pani Romualda Stochewicz wraz z dyrektor banku w Dzierzążni – panią Alicją Plewińską. Celem spotkania było przybliżenie seniorom w jaki sposób korzystać ze strony internetowej Banku Spółdzielczego.

Kawiarenka Obywatelska  27. 01. 2013 r. gościła Pana Andrzeja Daleckiego, ratownika medycznego,  który poprowadził zajęcia pn. „Obowiązek obywatelski - pierwsza pomoc medyczna”. Spotkanie, cieszące się żywą uwagą zebranych, składało się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Nasi wspaniali sąsiedzi” w ramach Konkursu „Pożyteczne ferie 2013 ”. Stowarzyszenie Amicus otrzymało dotację od Fundacji Wspomagania Wsi na zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży podczas tegorocznych ferii zimowych. Zajęcia rozpoczynają się 28.01.2013r i trwać będą do 08.02.2013r. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat, którzy pozostają w domach i chcą spędzić wspólnie oraz pożytecznie czas wolny pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Harmonogram dzienny zajęć:

1.Zbiórka w lokalu Stowarzyszenia Amicus - Dzierzążnia 27A(remiza strażacka) -  godzina 11:00

2. Podanie harmonogramu dnia - 11:15

3.Spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki piesze do ich posesji. 11:15 - 12:45

4. Drugie śniadanie-do godziny 13:00

5. Zajęcia relaksacyjno - sportowe ok. 2 godzin,

6. Zakończenie zajęć i powrót do domu-godzina 15:00

W dniu  08.01.2012r. na zakończenie projektu jednodniowa  wycieczka do Płońska na lodowisko lub basen.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

13 stycznia 2013 r.  miało miejsce pierwsze w tym roku spotkanie  Kawiarenki Obywatelskiej. Tym razem gościem seniorów była Jolanta Anna Mikołajewska – doktor medycyny rodzinnej i jednocześnie przewodnicząca Rady Miejskiej w Płońsku. Spotkanie poświęcone było zagadnieniom praw i obowiązków pacjenta. Tradycyjnie gościa, jak również wszystkich zgromadzonych przywitała Prezes Stowarzyszenia Elżbieta Demby, oddając głos moderatorce spotkania Magdzie Matusiak. Ta z kolei, przedstawiła gościa Kawiarenki obywatelskiej.