Dziesiąty marca był dniem, w którym miało miejsce kolejne spotkanie Kawiarenki Obywatelskiej.Tym razem tematem spotkania była bankowość. Gośćmi kawiarenki byli pracownicy banku: pani Alina Stradomska, pani Danuta Nowakowska oraz pani Romualda Stochewicz wraz z dyrektor banku w Dzierzążni – panią Alicją Plewińską. Celem spotkania było przybliżenie seniorom w jaki sposób korzystać ze strony internetowej Banku Spółdzielczego.

Kawiarenka Obywatelska  27. 01. 2013 r. gościła Pana Andrzeja Daleckiego, ratownika medycznego,  który poprowadził zajęcia pn. „Obowiązek obywatelski - pierwsza pomoc medyczna”. Spotkanie, cieszące się żywą uwagą zebranych, składało się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Nasi wspaniali sąsiedzi” w ramach Konkursu „Pożyteczne ferie 2013 ”. Stowarzyszenie Amicus otrzymało dotację od Fundacji Wspomagania Wsi na zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży podczas tegorocznych ferii zimowych. Zajęcia rozpoczynają się 28.01.2013r i trwać będą do 08.02.2013r. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat, którzy pozostają w domach i chcą spędzić wspólnie oraz pożytecznie czas wolny pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Harmonogram dzienny zajęć:

1.Zbiórka w lokalu Stowarzyszenia Amicus - Dzierzążnia 27A(remiza strażacka) -  godzina 11:00

2. Podanie harmonogramu dnia - 11:15

3.Spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki piesze do ich posesji. 11:15 - 12:45

4. Drugie śniadanie-do godziny 13:00

5. Zajęcia relaksacyjno - sportowe ok. 2 godzin,

6. Zakończenie zajęć i powrót do domu-godzina 15:00

W dniu  08.01.2012r. na zakończenie projektu jednodniowa  wycieczka do Płońska na lodowisko lub basen.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

13 stycznia 2013 r.  miało miejsce pierwsze w tym roku spotkanie  Kawiarenki Obywatelskiej. Tym razem gościem seniorów była Jolanta Anna Mikołajewska – doktor medycyny rodzinnej i jednocześnie przewodnicząca Rady Miejskiej w Płońsku. Spotkanie poświęcone było zagadnieniom praw i obowiązków pacjenta. Tradycyjnie gościa, jak również wszystkich zgromadzonych przywitała Prezes Stowarzyszenia Elżbieta Demby, oddając głos moderatorce spotkania Magdzie Matusiak. Ta z kolei, przedstawiła gościa Kawiarenki obywatelskiej.

Podczas ostatniego spotkania Kawiarenki Obywatelskiej Anno Domini 2012 gościem był mgr Franciszek Goszczyński, dyrektor ZS w Dzierzążni, nauczyciel geografii, wieloletni radny powiatu płońskiego, doświadczony działacz samorządowy. Spotkanie KO odbyło się w sali budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzążni. Uczestnicy KO zapełnili wszystkie przygotowane dla nich miejsca. Tradycyjnie zebrani zostali powitani przez Panią Prezes. Elżbieta Demby zapoznała zgromadzonych ze sprawami organizacyjnymi oraz wręczyła nagrody dla osób wyróżniających się aktywnością w KO.